เกี่ยวกับวอลล่า

ของเล่น, Toys


เราเป็นหนึ่งในผู้นำของเล่นที่ส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกมานานกว่า 35 ปี ภายใต้ตราสินค้า   
ผลิตโดย บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด
ของเล่น, Toys

 

The Natural Choice for Toys : สนุก..เพลิน..เจริญปัญญา

คือ ปรัชญาในการสร้างสรรค์ของเล่นของวอลล่า

ของเล่นที่เป็นมากกว่าความสนุกสนาน ของเล่นที่ทำให้เด็กได้สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติ ของเล่นที่ผ่านกระบวนการออกแบบและการผลิตมาอย่างพิถีพิถัน ผ่านการเลือกสรรวัตถุดิบ ที่ปลอดภัย เป็นมิตรต่อเด็กและสิ่งแวดล้อมมาอย่างดี ของเล่นเพื่อการศึกษาที่จะส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้งช่วยกระตุ้น จินตนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้อย่างเหมาะสม

 

ความปลอดภัยและความมั่นใจของสินค้า

ของเล่นของวอลล่า ได้รับการรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย มอก.685 เล่ม 1-2562

 

เรามีการบริหารงานโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล คือ
- ระบบบริหารคุณภาพตามแนวทาง ISO 9001
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ISO 14001
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามแนวทาง OHSAS 18001

สะท้อนให้เห็นถึงความชัดเจนในนโยบายการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายคุณภาพทั้งด้านการออกแบบ การผลิต และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเรายังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

 

สถานที่ตั้งของโรงงานเราอยู่ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใกล้ๆ กับสนามบินสุวรรณภูมิ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันวอลล่าจำหน่ายของเล่นไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก (แผนที่)

  

 

 

  

คลิกติดตาม VoilatoyShop เพิ่มเติมได้ที่

ติดตาม    ส่งข้อความ
    
Visitors: 109,122