วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  
ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือโมบายแบงก์กิ้ง                                                  

ธนาคารที่สามารถชำระค่าสินค้าได้

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา บางพลี บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 216-003997-6 
ชื่อบัญชี บริษัท สยามวู้ดเด้นโพรดักส์ จำกัด


โดยหลังการชำระเงิน กรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงิน พร้อมข้อมูล

    ชื่อ - นามสกุล
    เบอร์โทรศัพท์
    เลขที่รายการสั่งซื้อ


ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้
1. สแกนใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) หลังโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม แล้วส่ง email มาที่ domesticsales@voilatoy.com
หรือส่งผ่านช่องทางโดยการกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานใน แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน ในหน้าเวปไซต์
หรือส่งมาทาง LINE Official: @voilatoyshop  หรือ Inbox ของ VoilatoyShop โดยคลิกที่

  


2. แฟกซ์ใบนำฝากเงิน (Pay-in Slip) หลังโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้เอทีเอ็ม แล้วส่งมาที่ 02-337-1310, 02-740-5016

3. จับภาพหน้าจอ (Print Screen), word, jpeg, pdf หลังโอนเงินผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง แล้วส่ง email มาที่ domesticsales@voilatoy.com
หรือส่งผ่านช่องทางโดยการกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานใน แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน ในหน้าเวปไซต์

หรือส่งมาทาง LINE Official: @voilatoyshop  หรือ Inbox ของ VoilatoyShop โดยคลิกที่ 

  

 

 
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสั่งซื้อกรณีการชำระเงินไม่สำเร็จภายใน 3 วัน หลังได้รับ email  ยืนยันใบสั่งซื้อ

*หลังจากได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันกลับไปที่ลูกค้าทาง email ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามา

 

 

 

 

 

Visitors: 101,187