หมายเหตุ : สินค้าในหมวดนี้ เป็นสินค้าที่ยกเลิกการผลิต มีสต๊อกคงเหลือ  บางรหัสเป็นสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิตแต่ชิ้นงานมีตำหนิ งานไม่เรียบร้อยเล็กน้อย แต่ยังคงความปลอดภัยสำหรับเด็ก และยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน นำมาขายลดราคาตามสภาพ

 

 

 

Visitors: 10,172